Konsultacje on-line

Wszystkie spotkania objęte są gwarancją 100% satysfakcji. Jeśli uznasz, że konsultacja nie przyniosła oczekiwanej wartości, to nie jesteś zobowiązany do żadnej zapłaty.